เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์

เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์

ขอเชิญร่วมวิจัยศูนย์เข้าถึงฟุตบอลยุโรป (CAFE)

ขอเชิญร่วมวิจัยศูนย์เข้าถึงฟุตบอลยุโรป (CAFE)

ศูนย์การเข้าถึงฟุตบอลในยุโรป (CAFE) กำลังมองหาผู้ทุพพลภาพที่ไม่สามารถมองเห็นได้และผู้ที่มีภาวะสุขภาพในระยะยาวเพื่อทำแบบสำรวจแฟน ๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ของ CAFE CAFEเป็นพันธมิตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ UEFA Football และทำงานเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงและการรวมสำหรับคนพิการและผู้ที่มีภาวะสุขภาพในระยะยาวในวงการฟุตบอล แบบสำรวจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับบริการในวันแข่งขันที่มีอยู่สำหรับผู้พิการที่มองไม่เห็นและผู้ที่มีภาวะสุขภาพในระยะยาว และเพื่อระบุอุปสรรคอื่นๆ ในวันแข่งขันที่พวกเขาอาจเผชิญ ผลลัพธ์จะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างแนวทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วทั้งฟุตบอลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในวันแข่งขันโปรดกรอกแบบสำรวจหากคุณเป็นผู้ที่มีความทุพพลภาพไม่สามารถมองเห็นได้หรือมีปัญหาสุขภาพในระยะยาว...

Continue reading...