นำจิตมืออาชีพที่หลากหลายมาไว้ด้วยกัน

นำจิตมืออาชีพที่หลากหลายมาไว้ด้วยกัน

หลักสูตร Sports for Life กำลังรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพเพื่อส่งมอบกีฬาระดับรากหญ้าให้กับเด็กผู้หญิงในอินเดียมูลนิธิ Naandi กำลังวางแผนที่จะเสนอหลักสูตรกีฬารายสัปดาห์สำหรับเด็กผู้หญิงด้อยโอกาสอายุ 6-15 ปีในอินเดีย 150,000 คนในเดือนกรกฎาคมนี้ 

ยกเว้นการกักตัวจากเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่อง

 การศึกษาด้านกีฬานี้จะสอนโดยนักเคลื่อนไหวในชุมชนสตรีมากกว่า 6,000 คนทั่ว 10 รัฐในอินเดียแก่เด็กผู้หญิงที่เข้าเรียนในโรงเรียนมากกว่า 4,000 แห่ง หลักสูตร “กีฬาเพื่อชีวิต” นี้จะรวมถึงความสามารถและองค์ประกอบด้านแนวคิดต่างๆ ของกีฬาหลายประเภท ให้การพัฒนาทักษะด้านกีฬาที่เฉพาะเจาะจง และส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงมีความเป็นผู้นำ การสร้างทีม และทักษะในการมั่นใจในตนเอง นอกจากนี้ยังจะสอนให้เด็กผู้หญิงเข้าใจร่างกายของตนเองด้วยการสอนเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกาย วัฏจักรประจำเดือนของสตรี โภชนาการ และความต้องการด้านสุขอนามัย

การเปิดกว้างสู่ความร่วมมือแบบสหวิทยาการบ่อยครั้ง การพัฒนาทางวิชาชีพของเราดูเหมือนจะทำให้เกิดความสงสัยตามธรรมชาติเกี่ยวกับความคิดเห็นในสาขาต่างๆ เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญพิเศษของเรา สิ่งนี้ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะสำหรับสาขาใดสาขาหนึ่ง และอาจเป็นเรื่องปกติเมื่อเราปกป้องการเรียนรู้ ความรู้ของเรา และความทุ่มเทหลายปีที่เรานำไปใช้กับมัน แต่เนื่องจากสนามกีฬากำหนดตัวเองว่าเป็นผู้สนับสนุนที่ถูกต้องในโลกของการพัฒนาที่ซับซ้อน สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับความจำเป็นในการเรียนรู้และร่วมมือกับสาขาและผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน บ่อยครั้ง โครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของโลก ซึ่งมีความอ่อนไหวด้านวัฒนธรรม การเมือง สังคม และเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น มีอุปสรรคและความท้าทายมากมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหล่านี้ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรและ

ความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับกีฬามากมาย     

การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา นักการศึกษาระดับนานาชาติ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการหลักสูตรกีฬา Naandi ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาจาก GNW Sports ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานานาชาติจาก International School of Brussels (ISB) และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจาก Naandi พันธมิตรแต่ละรายมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมที่มีความทะเยอทะยานนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬามีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถและการเรียนรู้เชิงแนวคิดในการกีฬาสำหรับทั้งผู้เข้าร่วมและผู้ฝึกสอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กทั้งในด้านการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจและความก้าวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างความตั้งใจของโปรแกรมกีฬากับความจำเป็นในทางปฏิบัติของการนำเสนอโครงการนี้ในโลกที่ท้าทายทางสังคมและเศรษฐกิจด้วยความคาดหวัง บรรทัดฐานและความท้าทายทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

แต่การทำงานร่วมกันและการเรียนรู้ไม่ได้สิ้นสุดที่นี่ เราต้องเรียนรู้และร่วมมือกับพันธมิตรที่สำคัญที่สุดในโครงการทั้งหมดนี้: ตัวผู้หญิงเอง! เราจะพบกับอุปสรรคและความท้าทายอย่างแน่นอนเมื่อเราเริ่มต้นเส้นทางการพัฒนากีฬา และเราจะต้องเปิดใจรับเสียงอันไพเราะของสาวๆ เพื่อทำความเข้าใจวิธีที่จะอยู่ในเส้นทางได้ดีที่สุด ความมุ่งมั่นของมูลนิธิ Naandi ในโครงการกีฬาระดับรากหญ้าสำหรับเด็กผู้หญิงนั้นไม่เปลี่ยนแปลง และจะเอาชนะความท้าทายและเรียนรู้ตลอดการเดินทางของเรา